[row padding=”0px 15px 0px31px 16px”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [button text=”SẢN XUẤT 100% TỪ THIÊN NHIÊN” style=”underline” size=”smaller” radius=”99″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [button text=”MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TOÀN QUỐC” style=”underline” size=”smaller” radius=”99″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [button text=”AN TOÀN – HIỆU QUẢ NHANH CHÓNG” style=”underline” size=”smaller” radius=”99″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [/row] [ux_banner_grid] [col_grid span=”9″ span__sm=”12″] [ux_slider style=”container” freescroll=”true” hide_nav=”true” timer=”3000″ pause_hover=”false”] [ux_banner height=”500px” bg=”56″ bg_color=”rgb(221, 223, 249)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” effect=”sparkle” link=”https://duocbaochau.com/thong-duong-thao-2/”] [text_box width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”90″] [button text=”ĐẶT HÀNG NGAY” color=”alert” size=”large” animate=”fadeInUp” radius=”99″ icon=”icon-phone” link=”tel:0902683557″] [divider] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”58″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” effect=”sparkle” link=”https://duocbaochau.com/nu-xuan-thao/”] [text_box width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”85″] [divider] [button text=”ĐẶT HÀNG NGAY” color=”alert” size=”large” animate=”fadeInUp” radius=”99″ icon=”icon-phone”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”57″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” effect=”sparkle” link=”https://duocbaochau.com/thong-huyet-thao/”] [text_box width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”85″] [divider] [button text=”ĐẶT HÀNG NGAY” color=”alert” size=”large” animate=”fadeInUp” radius=”99″ icon=”icon-phone” link=”tel:0902683557″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”55″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” effect=”sparkle”] [text_box position_x=”50″ position_y=”85″] [button text=”ĐẶT HÀNG NGAY” color=”alert” size=”large” animate=”fadeInUp” radius=”99″ icon=”icon-phone” link=”tel:0902683557″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”54″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” effect=”sparkle” link=”https://duocbaochau.com/sinh-ly-nam-topking/”] [text_box position_x=”50″ position_y=”85″] [button text=”ĐẶT HÀNG NGAY” color=”alert” size=”large” animate=”fadeInUp” radius=”99″ icon=”icon-phone” link=”tel:0902683557″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”2-3″] [ux_banner height=”160px” bg_color=”rgba(254, 3, 49, 0.901)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.13)”] [text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”50″]

FLASH SALE GIẢM GIÁ

[ux_countdown bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.17)” year=”2022″ month=”3″ day=”22″] [button text=”ĐẶT HÀNG NGAY” color=”white” style=”underline” size=”xxlarge” animate=”bounceIn” icon=”icon-phone” link=”tel:0902683557″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-3″] [ux_image id=”247″ image_hover=”zoom”] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [row] [col span=”4″ span__sm=”6″] [ux_image id=”64″ link=”https://duocbaochau.com/thong-cot-thao/”] [row_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”327″] [/col_inner] [col_inner span=”7″ span__sm=”12″] [button text=”THÔNG CỐT THẢO” style=”underline” radius=”99″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://duocbaochau.com/thong-cot-thao/”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”6″] [ux_image id=”58″ link=”https://duocbaochau.com/nu-xuan-thao/”] [row_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”327″] [/col_inner] [col_inner span=”7″ span__sm=”12″] [button text=”NỮ XUÂN THẢO” style=”underline” radius=”99″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://duocbaochau.com/nu-xuan-thao/”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”6″] [ux_image id=”57″ link=”https://duocbaochau.com/thong-huyet-thao/”] [row_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”327″] [/col_inner] [col_inner span=”8″ span__sm=”12″] [button text=”THÔNG HUYẾT THẢO” style=”underline” radius=”99″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://duocbaochau.com/thong-huyet-thao/”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”6″] [ux_image id=”56″ link=”https://duocbaochau.com/thong-duong-thao-2/”] [row_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”327″] [/col_inner] [col_inner span=”8″ span__sm=”12″] [button text=”THÔNG DƯƠNG THẢO” style=”underline” radius=”99″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://duocbaochau.com/thong-duong-thao-2/”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”55″] [row_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”327″] [/col_inner] [col_inner span=”7″ span__sm=”12″] [button text=”THÔNG DẠ THẢO” style=”underline” radius=”99″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”54″ link=”https://duocbaochau.com/sinh-ly-nam-topking/”] [row_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”327″] [/col_inner] [col_inner span=”7″ span__sm=”12″] [button text=”HỖ TRỢ SINH LÝ – TOPKING” style=”underline” radius=”99″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://duocbaochau.com/sinh-ly-nam-topking/”] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [row] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”8″ span__sm=”12″] [button text=”VÌ SAO CHỌN SẢN PHẨM CỦA DƯỢC BẢO CHÂU ?” style=”underline” size=”xlarge” radius=”99″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [ux_text font_size=”1.35″] [/ux_text] [row] [col span=”5″ span__sm=”12″] [ux_image id=”247″] [/col] [col span=”7″ span__sm=”12″] [ux_text text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

 

DƯỢC BẢO CHÂU được biết đến với những sản phẩm được sản xuất từ chính cội nguồn nguyên, dược liệu của núi rừng Đông Bắc và Tây Bắc, mang đậm bản sắc, văn hóa dân tộc Việt Nam:

 

 

 

[/ux_text] [/col] [col span=”1″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [row] [col span=”5″ span__sm=”12″] [ux_image id=”248″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_text text_color=”rgb(0, 0, 0)”]

 

[/ux_text] [/col] [col span=”1″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(10, 10, 10)”]

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI & ĐẶT HÀNG

[/ux_text] [row] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [button text=”gọi ngay : 0902. 683. 557″ animate=”bounceInUp” radius=”76″ depth=”4″ depth_hover=”1″ icon=”icon-phone”] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [ux_banner height=”190px” bg_color=”rgb(239, 10, 10)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.08)”] [text_box width=”58″ width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″]

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI 

[ux_countdown size=”229″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.23)” year=”2022″ month=”3″ day=”21″ t_week=”TUẦN” t_day=”NGÀY” t_hour=”GIỜ” t_min=”PHÚT” t_sec=”GIÂY”] [/text_box] [/ux_banner]